เมนูปิด
ภาค 10 / หนองบัวลำภู (Region 10 / Nong Bua Lam Phu)
ภาค 10 / หนองบัวลำภู (Region 10 / Nong Bua Lam Phu)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู
122 หมู่ 2 ถนนหนองบัวลำภู-เลย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทร. 0-4231-2470-1 โทรสาร 0-4231-2566
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู
จ.หนองบัวลำภู 39000 โทร. 0-4231-2568 - 9
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง
จ.หนองบัวลำภู 39140 โทร. 0-4237-5379,
0-4237-5446
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา
จ.หนองบัวลำภู 39270 โทร. 0-4237-2061
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง
จ.หนองบัวลำภู 39170 โทร. 0-4235-9186
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือง
จ.หนองบัวลำภู 39180 โทร. 0-4235-3455
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวัง
จ.หนองบัวลำภู 39170 โทร. 0-4236-3397

 

ปรับปรุงล่าสุด: 05-11-2021