เมนูปิด
ภาค 10 / ร้อยเอ็ด (Region 10 / Roi Et)
ภาค 10 / ร้อยเอ็ด (Region 10 / Roi Et)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด
ถนนรัฐกิจไคลคลา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-1486 โทรสาร 0-4351-5596
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0-4351-1695
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตน์
จ.ร้อยเอ็ด 45190 โทร. 0-4358-7069
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี
จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทร. 0-4356-9106
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง
จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทร. 0-4357-1446
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก
จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร. 0-4357-9097
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด 45130 โทร. 0-4358-1049
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย
จ.ร้อยเอ็ด 45240 โทร. 0-4359-5069
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี
จ.ร้อยเอ็ด 45250 โทร.0-4357-7067
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด 45150 โทร. 0-4358-9241
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตร์พิมาน
จ.ร้อยเอ็ด 45180 โทร. 0-4356-1069
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด 45140 โทร. 0-4359-1419
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย
จ.ร้อยเอ็ด 45230 โทร. 0-4356-7065
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 0-4355-1053
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง
จ.ร้อยเอ็ด 45220 โทร. 0-4359-7078
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ
จ.ร้อยเอ็ด 45160 โทร. 0-4359-9065
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ
จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0-4350-8169
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร
จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0-4350-7140

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021