เมนูปิด
ภาค 10 / ขอนแก่น (Region 10 / Khon Kaen)
ภาค 10 / ขอนแก่น (Region 10 / Khon Kaen)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
เลขที่ 308 หมู่ 2 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0-4325-8452 โทรสาร 0-4325-8453
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 1
จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4324-6769,
0-4324-5896
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง
จ.ขอนแก่น 40270 โทร. 0-4326-9109
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ
จ.ขอนแก่น 40210 โทร. 0-4329-4005
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู
จ.ขอนแก่น 40220 โทร. 0-4339-9133
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์
จ.ขอนแก่น 40250 โทร. 0-4344-6165
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่
จ.ขอนแก่น 40110 โทร. 0-4327-2144
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล
จ.ขอนแก่น 40120 โทร. 0-4341-4701
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย
จ.ขอนแก่น 40230 โทร. 0-4349-9085
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี
จ.ขอนแก่น 40160 โทร. 0-4328-9332
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง
จ.ขอนแก่น 40280 โทร. 0-4344-9156
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 2
จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4324-6924 - 6
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน
จ.ขอนแก่น 40320 โทร. 0-4326-6015
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ
จ.ขอนแก่น 40130 โทร. 0-4331-1210
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง
จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4343-1030
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน
จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4325-1335
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น 40190 โทร. 0-4349-1201
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงใหญ่
จ.ขอนแก่น 40330 โทร. 0-4349-6066
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง
จ.ขอนแก่น 40150 โทร. 0-4329-1345
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท
จ.ขอนแก่น 40180 โทร. 0-4328-6246
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน
จ.ขอนแก่น 40350 โทร. 0-4339-6042
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด
จ.ขอนแก่น 40270 โทร. 0-4321-8237

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021