เมนูปิด
ภาค 10 / เลย (Region 10 / Loei)
ภาค 10 / เลย (Region 10 / Loei)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย
138/1 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 0-4281-1304, 0-4281-2642, 0-4281-4265, 0-4281-4726-9 โทรสาร 0-4281-2641
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเลย
จ.เลย 42000 โทร. 0-4281-1305
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม
จ.เลย 42150 โทร. 0-4288-1045
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว
จ.เลย 42170 โทร. 0-4289-7040
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่
จ.เลย 42140 โทร. 0-4288-9216
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง
จ.เลย 42180 โทร. 0-4287-1088
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน
จ.เลย 42110 โทร. 0-4282-1350
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย
จ.เลย 42120 โทร. 0-4289-1315
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ
จ.เลย 42160 โทร. 0-4289-9091
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง
จ.เลย 42130 โทร. 0-4284-1457
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว
จ.เลย 42240 โทร. 0-4281-8138
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเอราวัณ
จ.เลย 42220 โทร. 0-4285-3339

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021