เมนูปิด
ภาค 10 / บึงกาฬ (Region 10 / Nong Khai)
ภาค 10 / บึงกาฬ (Region 10 / Bueng Kan)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ 404 หมู่ 5 ถนนบึงกาฬ-นครพนม บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
โทร. 0-4249-0451-3 โทรสาร 0-4249-1659
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ 38000 โทร. 0-4249-1314
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา
จ.บึงกาฬ 38150 โทร. 0-4248-9011
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง
จ.บึงกาฬ 38220 โทร. 0-4241-6255
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ
จ.บึงกาฬ 38180 โทร. 0-4248-7172
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย
จ.บึงกาฬ 38170 โทร. 0-4248-5050
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด
จ.บึงกาฬ 38190 โทร. 0-4248-1011
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล
จ.บึงกาฬ 38210 โทร. 0-4249-7050

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-02-2022