เมนูปิด
ภาค 10 / มหาสารคาม (Region 10 / Maha Sarakham)
ภาค 10 / มหาสารคาม (Region 10 / Maha Sarakham)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
1129/2 ถนนนาควิชัย ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 0-4372-2417 โทรสาร 0-4372-2416
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 0-4371-1285
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม 44140 โทร. 0-4376-1543
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน
จ.มหาสารคาม 44160 โทร. 0-4378-1387
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก
จ.มหาสารคาม 44170 โทร. 0-4377-9206
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120 โทร. 0-4379-9489
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช
จ.มหาสารคาม 44210 โทร. 0-4372-9195
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ
จ.มหาสารคาม 44190 โทร. 0-4378-7055
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม 44150 โทร. 0-4378-9208
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ
จ.มหาสารคาม 44130 โทร. 0-4377-1485
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
จ.มหาสารคาม 44110 โทร. 0-4379-1105
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน
จ.มหาสารคาม 44180 โทร. 0-4379-7040
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง
จ.มหาสารคาม 44130 โทร. 0-4372-8228

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021