เมนูปิด
ภาค 10 / มุกดาหาร (Region 10 / Mukdahan)
ภาค 10 / มุกดาหาร (Region 10 / Mukdahan)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
เลขที่ 3 ซอยบริการรังษี ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร. 0-4261-1462, โทรสาร 0-4261-1564
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร 49000 โทร. 0-4261-1591
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล
จ.มุกดาหาร 49120 โทร. 0-4268-9109
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย
จ.มุกดาหาร 49130 โทร. 0-4268-1209
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี
จ.มุกดาหาร 49110 โทร. 0-4269-1109
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง
จ.มุกดาหาร 49160 โทร. 0-4267-4565

 

ปรับปรุงล่าสุด: 18-10-2022