เมนูปิด
ภาค 10 / นครพนม (Region 10 / Nakhon Phanom)
ภาค 10 / นครพนม (Region 10 / Nakhon Phanom)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม
10/4800 ถนนศาลากลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทร. 0-4251-3128-9, 0-4251-1570 โทรสาร 0-4251-1091
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครพนม
จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4251-1212
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน
จ.นครพนม 48120 โทร. 0-4258-1034
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม
จ.นครพนม 48110 โทร. 0-4254-1273
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก
จ.นครพนม 48130 โทร. 0-4257-1368
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า
จ.นครพนม 48180 โทร. 0-4259-7117
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก
จ.นครพนม 48160 โทร. 0-4258-9050
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง
จ.นครพนม 48140 โทร. 0-4259-1245
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร
จ.นครพนม 48170 โทร. 0-4257-9061
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม
จ.นครพนม 48150 โทร. 0-4259-9242
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์
จ.นครพนม 48190 โทร. 0-4259-5057

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021