เมนูปิด
ภาค 10 / หนองคาย (Region 10 / Nong Khai)
ภาค 10 / หนองคาย (Region 10 / Nong Khai)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย
เลขที่ 367 หมู่ที่ 5 ถนนหลักเมือง ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทร. 0-4241-2666, 0-4242-0566, 0-4242-0576 โทรสาร 0-4241-1153
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองคาย
จ.หนองคาย 43000 โทร. 0-4241-1343
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย
จ.หนองคาย 43120 โทร. 0-4247-1369
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่
จ.หนองคาย 43130 โทร. 0-4245-1528
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ
จ.หนองคาย 43110 โทร. 0-4243-1771
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม
จ.หนองคาย 43160 โทร. 0-4244-1050
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี
จ.หนองคาย 43120 โทร. 0-4241-8245
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่
จ.หนองคาย 43120 โทร. 0-4241-7245

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021