เมนูปิด
ภาค 10 / สกลนคร (Region 10 / Sakon Nakhon)
ภาค 10 / สกลนคร (Region 10 / Sakon Nakhon)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
10/2 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4271-1266, 0-4271-3511 โทรสาร 0-4271-3510
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร
จ.สกลนคร 47000 โทร. 0-4271-1367, 0-4271-5108
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน
จ.สกลนคร 47180 โทร. 0-4270-8166
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน
จ.สกลนคร 47160 โทร. 0-4277-1395
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส
จ.สกลนคร 47120 โทร. 0-4279-1289
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง
จ.สกลนคร 47140 โทร. 0-4279-4123
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน
จ.สกลนคร 47110 โทร. 0-4272-1493
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย
จ.สกลนคร 47260 โทร. 0-4276-1057
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจริญศิลป์
จ.สกลนคร 47290 โทร.0-4270-9200
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์
จ.สกลนคร 47210 โทร. 0-4276-9078
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม
จ.สกลนคร 47130 โทร. 0-4277-9190
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ
จ.สกลนคร 47150 โทร. 0-4278-1243
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า
จ.สกลนคร 47250 โทร. 0-4279-6093
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย
จ.สกลนคร 47170 โทร. 0-4279-9117
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว
จ.สกลนคร 47190 โทร. 0-4278-6038
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ
จ.สกลนคร 47280 โทร. 0-4276-6085
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว
จ.สกลนคร 47230 โทร. 0-4270-7044

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021