เมนูปิด
ภาค 10 / อุดรธานี (Region 10 / Udon Thani)
ภาค 10 / อุดรธานี (Region 10 / Udon Thani)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี
11/39 ถนนมุขมนตรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 0-4224-8663-4, 0-4222-2713, 0-4224-7083, 0-4224-0863, 0-4222-1568 โทรสาร 0-4224-4439
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4222-1950
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ
จ.อุดรธานี 41220 โทร. 0-4229-8320
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด
จ.อุดรธานี 41240 โทร. 0-4239-2546
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน
จ.อุดรธานี 41310 โทร. 0-4226-9088
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ
จ.อุดรธานี 41230 โทร. 0-4238-2337
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง
จ.อุดรธานี 41190 โทร. 0-4227-1503
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม
จ.อุดรธานี 41210 โทร. 0-4228-9285
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม
จ.อุดรธานี 41260 โทร. 0-4227-6334
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ
จ.อุดรธานี 41250 โทร. 0-4229-1110
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี
จ.อุดรธานี 41110 โทร. 0-4233-4558, 0-4233-4501
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน
จ.อุดรธานี 41130 โทร. 0-4226-1252
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน
จ.อุดรธานี 41290 โทร. 0-4226-5400
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ
จ.อุดรธานี 41280 โทร. 0-4238-7667
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ
จ.อุดรธานี 41160 โทร. 0-4228-1381
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ
จ.อุดรธานี 41150 โทร. 0-4227-9188
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง
จ.อุดรธานี 41340 โทร. 0-4239-6330
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง
จ.อุดรธานี 41380 โทร. 0-4225-7132

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021