เมนูปิด

 
  

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับกรมสรรพากร
ให้บริการชำระภาษี ณ ที่ทำการไปรษณีย์

 

 

         บริการชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ พิเศษสำหรับที่ทำการไปรษณีย์ที่ให้บริการ e-Citizen สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง

       

 

ปรับปรุงล่าสุด: 21-03-2007