เมนูปิด
ภาค 3 / กทม.27 (Region 3 / Area 27)

สำนักงานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพากรภาค 3

ภาค 3 / กทม.27 (Region 3 / Area 27)Chom ThongBang Khun Thian

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27
พื้นที่รับผิดชอบ
สถานที่ทำการ
  14/21 หมู่ 3 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
  โทร. 0-2416-5410 - 2, 0-2416-0908, 0-2416-0910 - 11, 0-2416-3891 - 92
  โทรสาร 0-2416-5413
รถประจำทาง
สาย 43, 120
ปอ. 544

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน
พื้นที่รับผิดชอบแขวงบางบอน, แขวงแสมดำ, แขวงท่าข้าม
สถานที่ทำการ  133 อาคารพิศาลพร หมู่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
  โทร. 0-2416-5233, 0-2416-8314
  โทรสาร 0-2416-5326
รถประจำทางสาย 17, 68, 76, 105, 147, 169
ปอ. 76, 105, 140, 141, 142, 173, 529
รถตู้ อนุสาวรีย์-การเคหะธนบุรี, รามคำแหง1-การเคหะธนบุรี, รังสิต-การเคหะธนบุรี

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง
พื้นที่รับผิดชอบแขวงบางมด, แขวงจอมทอง, แขวงบางขุนเทียน, แขวงบางค้อ
สถานที่ทำการ  38 ซอย 3 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
  โทร. 0-2427-3730, 0-2427-9794, 0-2427-9941
  โทรสาร 0-2428-2080
รถประจำทางสาย 68, 76, 101, 105, 140, 141, 142, 147

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021