เมนูปิด
ภาค 3 / กทม.25 (Region 3 / Area 25)
สำนักงานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพากรภาค 3

ภาค 3 / กทม.25 (Region 3 / Area 25)Taling ChanBang Phlat
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25
พื้นที่รับผิดชอบ1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด
2)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน
สถานที่ทำการ  เลขที่ 39 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
  โทร .0-2887-6241 - 2, 0-2448-6746 - 7, 0-2448-6749
  โทรสาร 0-2448-6923
รถประจำทางสาย 19,123, 124, 125, 127, 146, 149
ปอ. 79, 170, 177, 515, 516, 539, 542
รถตู้ พาต้า-บางบัวทอง, พาต้า-หนองแขม, พาต้า-สาย 4

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด
พื้นที่รับผิดชอบแขวงบางอ้อ, แขวงบางพลัด, แขวงบางบำหรุ, แขวงบางยี่ขัน
สถานที่ทำการ  654 อาคารมิตติ้งมอลล์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
  โทร. 0-2434-8220, 0-2435-7180
  โทรสาร 0-2434-9421
รถประจำทาง

สาย 18, 110, 175, 203
ปอ. 170, 203

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน
พื้นที่รับผิดชอบแขวงศาลาธรรมสพน์, แขวงฉิมพลี, แขวงตลิ่งชัน, แขวงบางระมาด,
แขวงบางพรม, แขวงบางเชือกหนัง, แขวงทวีวัฒนา, แขวงคลองชักพระ
สถานที่ทำการ  39/3-5 หมู่ 9 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
  โทร. 0-2448-7454 - 5
  โทรสาร 0-2448-7456
รถประจำทาง

สาย 19, 123, 124, 125, 127, 146, 149
ปอ. 79, 170, 177, 515, 516, 539, 542

รถตู้ พาต้า-บางบัวทอง, พาต้า-หนองแขม, พาต้า-สาย 4

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021