เมนูปิด
ภาค 3 / กทม.28 (Region 3 / Area 28)

สำนักงานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพากรภาค 3

ภาค 3 / กทม.28 (Region 3 / Area 28)
Rat Burana

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28
พื้นที่รับผิดชอบ
สถานที่ทำการ
  เลขที่ 56 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ 10140
  โทร. 0-2428-2032 - 36, 0-2428-7344
  โทรสาร 0-2428-7335
รถประจำทาง
สาย 20, 21, 35, 37, 75
ปอ.37, 140, 142

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฎร์บูรณะ
พื้นที่รับผิดชอบแขวงทุ่งครุ, แขวงบางมด, แขวงบางปะกอก, แขวงราษฎร์บรูณะ
สถานที่ทำการ  เลขที่ 56 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ 10140
  โทร. 0-2427-5175, 0-2427-6233
  โทรสาร 0-2427-6983
รถประจำทางสาย 20, 21, 35, 37, 75
ปอ. 37, 140, 142

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021