เมนูปิด
ภาค 3 / กทม.23 (Region 3 / Area 23)

สำนักงานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพากรภาค 3

ภาค 3 / กทม.23 (Region 3 / Area 23)Bang Kho LaemYan Nawa

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23
พื้นที่รับผิดชอบ1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวา
2)สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม
สถานที่ทำการ  เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 3-5 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  โทร. 0-2017-0550 - 59
  โทรสาร 0-2017-0566
รถประจำทางสาย 89, 195, 205
BRT : ประมาณ 500 เมตรจาก BRT สถานีนราราม 3

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวา
พื้นที่รับผิดชอบแขวงช่องนนทรี, แขวงบางโพงพาง
สถานที่ทำการ  เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  โทร. 0-2017-0550 - 59
  โทรสาร 0-2017-0577
รถประจำทางสาย 89, 195, 205
BRT : ประมาณ 500 เมตรจาก BRT สถานีนราราม 3

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม
พื้นที่รับผิดชอบแขวงวัดพระยาไกร, แขวงบางโคล่, แขวงบางคอแหลม
สถานที่ทำการ  เลขที่ 111/1 อาคารนวสร ชั้น 1 ถนนพระราม 3
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
  โทร. 0-2291-3491 - 2
  โทรสาร 0-2292-2599
รถประจำทางสาย 22, 35, 89, 205

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021