เมนูปิด
ภาค 3 / กทม.29 (Region 3 / Area 29)

สำนักงานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพากรภาค 3

ภาค 3 / กทม.29 (Region 3 / Area 29)Khlong San

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 29
พื้นที่รับผิดชอบ1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน
สถานที่ทำการ  126/48-57 อาคารไทยศรีทาวเวอร์ ชั้น 13-15 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
  โทร. 0-2860-6888
  โทรสาร 0-2860-6333
รถประจำทางสาย 6, 42, 43, 57, 84, 89, 120, 149
ปอ. 177, ปอ.พ.12
รถไฟฟ้า BTSสถานีกรุงธนบุรี

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน
พื้นที่รับผิดชอบแขวงคลองสาน, แขวงคลองต้นไทร, แขวงสมเด็จเจ้าพระยา,
แขวงบางลำภูล่าง
สถานที่ทำการ
(ใหม่) ตั้งแต่
วันที่ 1 ก.พ. 59
    อาคารไทยศรี เลขที่ 126/36-37 ชั้น 10 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
  โทร. 0-2437-2024, 0-2437-8154 และ 0-2439-6372
  โทรสาร 0-2437-2367
รถประจำทางสาย 6, 42, 43, 57, 84, 89, 120, 149
ปอ. 177, ปอ.พ.12
รถไฟฟ้า BTSสถานีกรุงธนบุรี

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021