เมนูปิด
ภาค 3 / กทม.30 (Region 3 / Area 30)

สำนักงานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพากรภาค 3

ภาค 3 / กทม.30 (Region 3 / Area 30)Thon Buri 2Thon Buri 1Bangkok YaiBangkok Noi

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
พื้นที่รับผิดชอบ1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย
2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่
3) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 1
4) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 2
สถานที่ทำการ  เลขที่  7/129 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ปิ่นเกล้า ชั้น 18, 20 - 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
  โทร. 0-2884-9200
  โทรสาร 0-2884-9172
รถประจำทางสาย 28, 30, 40, 57, 66, 123, 124, 127, 146, 149, 159, 164, 201
ปอ. 28, 66, 170, 177, 183, 506, 507, 511, 542, ปอ.พ.4, 8

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย
พื้นที่รับผิดชอบแขวงบ้านช่างหล่อ, แขวงอรุณอัมรินทร์, แขวงบางขุนศรี, แขวงบางขุนนนท์, แขวงศิริราช
สถานที่ทำการ  เลขที่ 667/15 อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 5 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
  โทร. 0-2433-2855 - 6
  โทรสาร 0-2433-2732
รถประจำทางสาย 42, 68, 80, 108
ปอ. 80, 509, 510, 542, ปอ.พ.10

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่
พื้นที่รับผิดชอบแขวงท่าพระ, แขวงวัดอรุณฯ
สถานที่ทำการ  เลขที่ 365/61-63 ซอยเพชรเกษม 17 ถนนเพชรเกษม
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
  โทร. 0-2457-6813 - 4
  โทรสาร 0-2457-4564
รถประจำทางสาย 80ก, 84ก, 91ก, 165, 175 (ป้ายแดง)

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 1
พื้นที่รับผิดชอบแขวงบุคคโล
สถานที่ทำการ  เลขที่ 299 อาคารทรรษวัธน์ ชั้น 3 และ 4 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
  โทร. 0-2476-8723-5
  โทรสาร 0-2476-8726
รถประจำทางสาย 15, 57, 68, 101, 108, 147, 163, 205
ปอ. 68, 510, 532, 547

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 2
พื้นที่รับผิดชอบแขวงตลาดพลู, แขวงบางยี่เรือ, แขวงหิรัญรูจี, แขวงวัดกัลยาณ์
สถานที่ทำการ  เลขที่ 4 อาคารธนบุรีพลาซ่า ชั้น 15 ถนนรัชดาภิเษก
(ท่าพระ-ตากสิน) แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
  โทร. 0-2465-2333, 0-2465-3414
  โทรสาร 0-2472-2192
รถประจำทางสาย 15, 57, 68,101, 108, 147, 163, 205
ปอ. 68, 510, 532, 547
รถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021