เมนูปิด
ภาค 3 / กทม.22 (Region 3 / Area 22)

สำนักงานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพากรภาค 3

ภาค 3 / กทม.22 (Region 3 / Area 22)Bang Rak 3Bang Rak 2Bang Rak 1

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22
พื้นที่รับผิดชอบ1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 1
2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 2
3) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 3
สถานที่ทำการ

    อาคาร CAT tower ชั้น 21-22
  เลขที่ 72 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
  โทร. 0-2401-0448 - 52
  โทรสาร 0-2401-0444

รถประจำทางสาย 1, 45, 185, 36, 93, 75, 35, 16, 36ก
ปอ. 4, 21, 25, 29, 73ก, 172, 501, 507, 529, ปอ.พ.5

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 1
พื้นที่รับผิดชอบแขวงคลองมหาพฤฒาราม, แขวงสี่พระยา
สถานที่ทำการใหม่ เลขที่ 140/4 โซน B อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
  โทร. 02236-1390-1,022384458-9
รถประจำทางสาย 15, 77, 115, 162, 163, 164
ปอ. 76, 77, 177, 504, 532, 544, 547, ปอ.พ.12, 20

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 2
พื้นที่รับผิดชอบแขวงบางรัก, แขวงสุริยวงศ์
สถานที่ทำการ เลขที่ 140/4 ชั้น 5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร. 0-2634-0493 - 5
  โทรสาร 0-2634-0500
รถประจำทางสาย 15, 77, 115, 162, 163, 164
ปอ. 76, 77, 177, 504, 532, 544, 547, ปอ.พ.12, 20

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 3
พื้นที่รับผิดชอบแขวงสีลม
สถานที่ทำการ เลขที่ 2 อาคาร เค.ซี.ซี ชั้น 4 ซอยสีลม 9 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร. 0-2267-7613-4,0-2235-8971, 0-2235-5692, 0-2235-8977
  โทรสาร 0-2235-5691
รถประจำทางสาย 15, 77, 115, 163, 164
ปอ. 76, 77, 177, 504, 514, 532, 544, 547, ปอ.พ.12, 20
รถตู้ สีลม-เคหะธนบุรี, สีลม-บางประแก้ว, สีลม-วัดสน, สีลม-หนองแขม

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021