เมนูปิด
ภาค 3 / กทม.24 (Region 3 / Area 24)

สำนักงานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพากรภาค 3

ภาค 3 / กทม.24 (Region 3 / Area 24)Sathon

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24
พื้นที่รับผิดชอบ 1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร
สถานที่ทำการ  43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  โทร. 0-2210-0401 - 8 ต่อ 100-212
  โทรสาร 0-2210-0459 - 60
รถประจำทางสาย 17, 76, 77, 115, 116, 173, 149
ปอ. 75, 172
รถไฟฟ้า สถานีสุรศักดิ์

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร
พื้นที่รับผิดชอบแขวงทุ่งมหาเมฆ, แขวงยานนาวา, แขวงทุ่งวัดดอน
สถานที่ทำการ  59 ซอยจันทน์ 18/7 (เซนหลุยส์ 3) แขวงทุ่งวันดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  โทร. 0-2211-4905, 0-2211-8038, 0-2218-5079
  โทรสาร 0-2213-0150
รถประจำทางสาย 22, 35
รถไฟฟ้า สถานีสุรศักดิ์ (แล้วต่อรถ 2 แถวสาย 1240, 1256, 1272,1273, 1279)

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021