เมนูปิด
ภาค 3 / กทม.26 (Region 3 / Area 26)

สำนักงานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพากรภาค 3

ภาค 3 / กทม.26 (Region 3 / Area 26)
Bang KhaeNong KhaemPhasi Charoen

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26
พื้นที่รับผิดชอบ 1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ
2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแค
3) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม
สถานที่ทำการ  เลขที่ 607 ชั้น 5 อาคารศูนย์การค้าซีคอน บางแค (ฟิวเจอร์พาร์คบางแค เดิม)
ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
  โทร. 0-2454-8618 - 20, 0-2454-8623 - 4
  โทรสาร 0-2454-4667, 0-2454-8476 - 7  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>
รถประจำทางสาย 7, 7ก, 80, 80ก, 81, 84, 84ก, 91, 91ก, 101, 146, 147,157, 163, 164, 169
ปอ. 7, 80, 84, 157, 171, 509, 532, 547, ปอ.พ.5, 10, 12, ยูโร 84ก

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ
พื้นที่รับผิดชอบแขวงบางหว้า, แขวงคลองขวาง, แขวงบางแวก,
แขวงบางจาก, แขวงคูหาสวรรค์,
แขวงปากคลองเจริญ, แขวงบางด้วน
สถานที่ทำการ  เลขที่ 607 ชั้น 5 อาคารศูนย์การค้าซีคอน บางแค (ฟิวเจอร์พาร์คบางแค เดิม) ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
  โทร. 0-2454-0258
  โทรสาร 0-2454-4667
รถประจำทางสาย 7, 7ก, 80, 80ก, 81, 84, 84ก, 91, 91ก, 101, 146, 147, 163, 164, 169
ปอ. 7, 84, 157, 509, 532, 547, ปอ.พ.5, 10, 12

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแค
พื้นที่รับผิดชอบแขวงบางแค, แขวงบางแคเหนือ, แขวงบางไผ่, แขวงหลักสอง
สถานที่ทำการ  874 อาคารแซนต้า แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
  โทร. 0-2809-2501 - 3, 0-2421-8490
  โทรสาร 0-2809-2535
รถประจำทางสาย 7, 80, 84, 84ก, 91, 91ก, 123, 157, 163, 164, 165
ปอ. 7, 79, 80, 84, 84ก, 509, 547
รถตู้ ม.เอเชีย-คลองสาน, พาต้าปิ่นเกล้า-หรรษา

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม
พื้นที่รับผิดชอบแขวงหนองค้างพลู, แขวงหนองแขม
สถานที่ทำการ  เลขที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
  โทร. 0-2421-8039
  โทรสาร 0-2444-1661
รถประจำทางสาย 81, 80, 84, 123, 164
ปอ. 80, 84, 157, 183

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021