เมนูปิด

สถานที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวประจำท่าอากาศยานนานาชาติ   
  • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ      
  • ท่าอากาศยานดอนเมือง     
  • ท่าอากาศยานเชียงใหม่     
  • ท่าอากาศยานภูเก็ต     
  • ท่าอากาศยานหาดใหญ่     
  • ท่าอากาศยานอู่ตะเภา     
  • ท่าอากาศยานกระบี่     
  • ท่าอากาศยานสมุย     
  • ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี     
  • ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
 2. ใส่ในตู้รับคำร้อง ณ สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวประจำท่าอากาศยานนานาชาติทุกแห่ง
   
 3. ส่งให้กรมสรรพากรทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้      
  กรมสรรพากร กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว
  90 พหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

ปรับปรุงล่าสุด: 16-11-2020