เมนูปิด

แผนที่ตั้งสำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4)

  1. สำนักงานศุลกากร ( Customs Inspection Office) ตั้งอยู่ประตูทางเข้าหมายเลข 10
  2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีและบริการใบผ่านภาษี ตั้งอยู่ประตูทางเข้าหมายเลข 10
  3. สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ตั้งอยู่หลังจากผ่านสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
    • East Site ตั้งอยู่ Concourse D1-D4
    • West Site ตั้งอยู่ Concourse D5-D8
แผนที่ตั้งสำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานดอนเมือง (อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3)

  1. สำนักงานศุลกากร ( Customs Inspection Office) ตั้งอยู่ประตูทางเข้าหมายเลข 1
  2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีและบริการใบผ่านภาษี ตั้งอยู่ประตูทางเข้าหมายเลข 2
  3. สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ด้านหลังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
แผนที่ตั้งสำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง

 

ปรับปรุงล่าสุด: 16-11-2020