เมนูปิด

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2560

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1ภ.ง.ด. 50

รอบฯ ปี 2560

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
2วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.50

รอบฯ ปี 2560

วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
3ใบแนบ ภ.ง.ด.50

รอบฯ ปี 2560

ใบแนบ ภ.ง.ด.50 สำหรับกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) PDF | ZIP
4ภ.ง.ด. 51

รอบฯ ปี 2560

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
5วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.51

รอบฯ ปี 2560

วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
6ภ.ง.ด. 52

รอบฯ ปี 2560

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เฉพาะกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
7ภ.ง.ด. 54

รอบฯ ปี 2560

แบบยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจำหน่ายเงินกำไร ตามมาตรา 70 และตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
8ภ.ง.ด. 55

รอบฯ ปี 2560

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP

 

ปรับปรุงล่าสุด: 13-07-2023