เมนูปิด
โครงการประกวดหนังสั้นกรมสรรพากร
 
Public relationsPreviewDataRulesApplication Form
 

Short film contest under the project "short film long conscience" .
Compete for prizes value up to 200,000 Baht.

Update news

- Short film contest under the theme"good conscience on Revenue Department taxes" . The third year of the project "short film long conscience". Compete for prizes value up to 200,000 Baht.

- Any educational institutions interested in the Short film contest project can contact us via Facebook.com/rdshortfilm.eng. We will go on a roadshow during January to February 2014. Help us create short films to build good consciences of Revenue Department taxes.

 

Duration of the contest

- Open for application during January to April 2014
- Judge decisions and award announcement in May 2014

 
 
 
 
หน้าแรกชมภาพยนตร์ข้อมูลผู้เข้าประกวดกติกาการประกวดใบสมัครหน้าแรกชมภาพยนตร์ข้อมูลผู้เข้าประกวดกติกาการประกวดใบสมัคร

ปรับปรุงล่าสุด: 10-04-2014