เมนูปิด

หัวข้อย่อย แผนปฏิบัติราชการ  

แผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

ปรับปรุงล่าสุด: 30-11-2022