เมนูปิด

หัวข้อย่อย แผนปฏิบัติราชการ  

แผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

ปรับปรุงล่าสุด: 28-04-2022