เมนูปิด
กิจกรรม
 
กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เข้าร่วมให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากรสำหรับธุรกิจ Startup และ SMEs
ในงาน BIZ SPACE STARTUP SOLUTIONS FOR SME จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ Glowfish Sathorn อาคารสาธรธานี 2 และวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Auditorium
อาคาร KX- Knowledge Exchange Cente
 
 
 
  
   
   
   
 
 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
 

ปรับปรุงล่าสุด: 18-12-2018