เมนูปิด
เกี่ยวกับ ภก.
 
กระทรวงการคลังได้จัดสัมมนาภาษี พาสุขยุค 4.0 เป็นตามโครงการคลีนิคภาษีกระทรวงการคลัง
โดยมีผู้แทนจากกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต เป็นวิทยากรบรรยาย
รวมถึงทีมงานหมอภาษีที่ให้คำแนะนำ และปรึกษาปัญหาทางด้านภาษีจากหน่วยงาน 3 กรมภาษี
ในการนี้ มีผู้แทนจากกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กรมสรรพากร เข้าร่วมเป็นวิทยากร
บรรยายหัวข้อ “ขายออนไลน์ให้คล่อง ด้วยภาษีที่ถูกต้อง” ณ ห้อง Ballroom1 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ SMEs ต้องรู้และไม่ควรมองข้าม”
ณ ห้อง Panorama โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
 
 
 
 
 
  
   
 
 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กลุ่มบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
 

ปรับปรุงล่าสุด: 18-12-2018