เมนูปิด
กิจกรรม
 
กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เข้าร่วมในการให้ความรู้ทางภาษีแก่ผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ "การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากรแก่ร้านธงฟ้าประชารัฐ" เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรภาค 8 โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าปลีกตามโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
 
 
 
  
   
   
   
 
 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กลุ่มบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
 

ปรับปรุงล่าสุด: 18-12-2018