เมนูปิด
เกี่ยวกับ ภก.
 
นายอัคริศ จงอยู่สุข ผู้แทนกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ภาษีที่ SMEs ต้องรู้” และ “ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์” ให้กับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก โครงการอบรมดังกล่าว จัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายใต้โครงการ “บัญชี ชี้ช่องรวยประจำปี พ.ศ.2561” เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้ตระหนักถึงการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและภาษีอากร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ทางภาษีใหม่ๆ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีอย่างถูกต้องในระยะยาว
 
 
 
  
   
 
 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กลุ่มบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
 

ปรับปรุงล่าสุด: 18-12-2018