เมนูปิด
กิจกรรม
 
กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ SMES ที่ไม่ควรพลาด” ในงานสัมมนา “SMES ฟิต...เดินหน้าต้องกล้า “ก้าว” ซึ่งจัดโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผู้ประกอบการ ในท้องที่เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
 
 
 
 
   
 
 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กลุ่มบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
 

ปรับปรุงล่าสุด: 18-12-2018