เมนูปิด

ประมวลภาพเกี่ยวกับการรับรางวัล และนิทรรศการด้าน IT
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และกระทรวงการต่างประเทศ
คลิก..เพื่อขยายภาพ
                    นายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประกาศผล โครงการรางวัล เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาครัฐดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2546
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

                  
คลิก..เพื่อขยายภาพ
                    นายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประกาศผลรางวัล โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาครัฐดีเด่น ครั้งที่ 2   รวมทั้งมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล   
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2546   ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์
 
 
 
คลิก..เพื่อขยายภาพ
            
         1. รางวัลชนะเลิศโครงการบริการประชาชนแบบ on line ดีเด่น เรื่อง การให้บริการยื่นแบบ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

          2. รางวัลชนะเลิศโครงการไอทีเพื่อการบริหารองค์กรดีเด่น เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บนเครือข่ายรัษฎากร (intranet) แกนนำเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
 
 
 
 
             3. รางวัลชมเชยโครงการความร่วมมือดีเด่นด้านไอที เรื่อง ระบบบัญชี และการนำเงินส่งคลังด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 คลิก..เพื่อขยายภาพ
 
 
 
 
                    นอกจากนี้ยังได้มีรางวัลพิเศษ คือรางวัลผู้บริหารไอที ดีเด่นผู้ที่ได้รับรางวัลคือ นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล อธิบดีกรมสรรพากร

                    นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุลอธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า “กรมสรรพากร ได้นำเทคโนโลยีอันทันสมัย มาให้บริการแก่ผู้เสียภาษี และประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทำให้ต้นทุนของธุรกิจลดลง สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ รวมถึงการนำมาใช้บริหารจัดเก็บภาษีอากร ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกรมสรรพากรจะได้นำเทคโนโลยี และการจัดการใหม่ๆ มาให้บริการแก่ผู้เสียภาษีให้ มากยิ่งขึ้น”
 
ภาพบรรยากาศต่าง ๆ ภายในงาน (คลิก เพื่อขยายภาพ)
 
คลิก..เพื่อขยายภาพ
คลิก..เพื่อขยายภาพ
คลิก..เพื่อขยายภาพ
คลิก..เพื่อขยายภาพ
คลิก..เพื่อขยายภาพคลิก..เพื่อขยายภาพคลิก..เพื่อขยายภาพคลิก..เพื่อขยายภาพ
 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 21-03-2007