เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/5823
วันที่: 13 มิถุนายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินสนับสนุนจัดงานปีใหม่ให้แก่บริษัทลูกค้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:         บริษัทฯ แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ลูกค้าบริษัทฯ จะจัดงานเลี้ยงพนักงานตามประเพณี ลูกค้าของบริษัทฯ จึงได้ทำหนังสือขอการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อช่วยในการจัดงานดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบตกลงพร้อมทั้งส่งเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท บริษัทฯ จึงขอทราบว่า เงินสนับสนุนในกรณีนี้ บริษัทฯ สามารถถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
แนววินิจฉัย:         กรณีบริษัทฯ จ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ลูกค้าเพื่อจัดงานปีใหม่ เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการให้โดยเสน่หาและไม่ใช่รายจ่ายเพื่อกิจการค้าของบริษัทฯโดยเฉพาะ จึงนำมาถือเป็นรายจ่ายไม่ได้ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ(13) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/35027

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020