เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
41.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการงานว่าความ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./5718 วันที่ : 27 มิถุนายน 2545
42.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประเมินภาษีเนื่องจากการนำใบกำกับภาษีปลอมไปใช้ใน
         การเครดิตภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./5818 วันที่ : 28 มิถุนายน 2545
43.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งผู้มีเงินได้เป็นบุคคล
         ล้มละลาย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5815 วันที่ : 28 มิถุนายน 2545

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020