เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
31.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาระภาษีของโครงการเงินกู้ Mixed Credit
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./5176 วันที่ : 11 มิถุนายน 2545
32.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการกำหนดมูลค่าฐานภาษีของการขายชิ้นส่วนอะไหล่ (Spareparts)
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./5177 วันที่ : 11 มิถุนายน 2545
33.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากเงินประกันการใช้ประปา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./5209 วันที่ : 12 มิถุนายน 2545
34.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีได้สิทธิเป็นสมาชิกสนามกอล์ฟโดยการซื้อหุ้น
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./5211 วันที่ : 12 มิถุนายน 2545
35.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายรับค่าสอบบัญชี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./5395 วันที่ : 18 มิถุนายน 2545
36.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใบกำกับภาษีซื้อที่ไม่ได้นำส่งภาษีขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./5529 วันที่ : 24 มิถุนายน 2545
37.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีของนิติบุคคลอาคารชุด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./5694 วันที่ : 26 มิถุนายน 2545
38.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินวางประกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./5695 วันที่ : 26 มิถุนายน 2545
39.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีราคาตลาดและต้นทุนสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./5696 วันที่ : 26 มิถุนายน 2545
40.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่ารับรอง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./5697 วันที่ : 26 มิถุนายน 2545

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020