เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548

หน้า :: 1 : 2 : 3
21.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมในการซื้อรถยนต์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./8798วันที่ : 25 ตุลาคม 2548
22.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณียกที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8802วันที่ : 25 ตุลาคม 2548
23.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีได้รับเงินเพิ่มพิเศษจากการขายสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./8845วันที่ : 25 ตุลาคม 2548

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020