เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : กรณีการออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5009วันที่ : 10 มิถุนายน 2556
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินค่าบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บริษัทในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5432วันที่ : 24 มิถุนายน 2556
3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการใช้บริการของบริษัทต่างประเทศ

เลขที่หนังสือ : กค 0702/5433วันที่ : 24 มิถุนายน 2556
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจดทะเบียนโดยสำคัญผิดในข้อกฎหมาย
เลขที่หนังสือ :กค 0702(กม.06)/พ./5462วันที่ : 24 มิถุนายน 2556
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีมหาวิทยาลัยในต่างประเทศรับจ้างศึกษาและจัดทำข้อมูลโครงการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5493 วันที่ : 25 มิถุนายน 2556
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./5499 วันที่ : 25 มิถุนายน 2556
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายดอกเบี้ยของค่าก่อสร้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./5500วันที่ : 25 มิถุนายน 2556
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเสียภาษีของกองทุนฯ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5570วันที่ : 26 มิถุนายน 2556
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประเมินและขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./5571วันที่ : 26 มิถุนายน 2556
  
  

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020