เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3552
วันที่: 8 พฤษภาคม 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจัดสวัสดิการค่าอาหาร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          สหกรณ์ จัดสวัสดิการค่าอาหารให้แก่ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่และพนักงาน โดยจ่ายให้เป็นประจำพร้อมกับ การจ่ายเงินเดือน และจ่ายเฉพาะวันมาปฏิบัติงาน กรณีการจัดสวัสดิการค่าอาหารดังกล่าว ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย          การจัดสวัสดิการค่าอาหารดังกล่าว เป็นประโยชน์โดยตรงของพนักงานที่ไม่ต้องเสียเงินค่าอาหาร ถือเป็นประโยชน์ เพิ่มจากการจ้างแรงงาน ต้องนำไปรวมกับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
เลขตู้: 75/38127

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020